کشتی کج را با ما تجربه کنید

cenathegame.net

 • نتایج مسابقات :
 1. هسکی هریس توانست کاوال را شکست بدهد.
 2. مایکل توانست لوکی کانون را شکست بدهد.
 3. الکی ریلی توانست پرسی واتسون را شکست بدهد.
 4. دمیز توانست مایکل را شکست بدهد.

 

 • شرح کوتاه حواشی:

پروموی دبلو دبلو ای زده میشه و وارد شو این هفته ان اکس تی می شویم . گزارشگران به ما خوش آمد می گویند و ما را به دیدن شو این هفته ان اکس تی دعوت می کنند. در اول شو روکی ها وارد می شوند و مهمان این هفته ان اکس تی نیز وارد می شود . روکی ها از جمله کانون و کاوال شروع به بوسیدن این مهمان می کنند. و همچنین بازی های امشب نیز تثبیت می شود. در اولین بازی این هفته هسکی هریس باید به مصاف کاوال می رفت . در این بازی در اوایل آن کاوال سعی داشت به بازی سرعت ببخشد و سعی می کرد با تکنیک خود بازی را به دست بگیرد ولی هریس با استفاده از قدرت بدنی بالای خود بازی را در دست گرفته بود و در پایان هم با اجرای فینیشر خود حریف خود را پین فال کرد.  در مسابقه دوم این هفته مایکل باید در برابر لوکی کانون قرار می گرفت . در این بازی هر دو حریف خیلی به هم فشار می اورند به خاطر همین از سرعت بازی کاسته بود ولی کم کم مایکل بهتر کار کرد و در مواقعی هم لوکی کانون باز ی را در دست گرفته بود ولی در پایان این مایکل بود که با اجرای فینیشر خود حریف خود را پین فال کرد و به مین ایونت این هفته باید در برابر د میز قرار بگیرد. در مسابقه سوم این هفته الکس ریلی باید به مصاف پرسی واتسون برود.  موزیک ورودی هر دو استار زده میشه و وارد رینگ می شوند در این بازی که چندان جذابیت خاصی هم نداشت بازی بیشتر مساوی بود ولی در یک صحنه اخر ریلی بهتر کار کرد و با اجرای فینیشر خود حریف خود را پین فال کرد. در مین ایونت این هفته د میز باید در برابر مایکل قرار بگیرد . موزیک ورودی هر دو استار زده میشه و وارد رینگ می شوند و بازی اغاز می شود . در این بازی از همان اول بازی د میز بازی را در دست گرفته بود و میشد گفت که کاملا بر بازی مسلط بود و اجازه هیچ حرکتی را به مایکل نمی داد و در پایان هم با اجرای سیتینگ دان حریف خود را پین فال کرد. و شو این هفته ان اکس تی همین جا به پایان میرسه.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 مرداد 1389 توسط MILAD

cenathegame.net

 • نتایج مسابقات :
 1. پرسی واتسون توانست  زاک رایدر را شکست بدهد.

 2. مایکل توانست کتنوود را شکست بدهد.

 3. هسکی هریس توانست کاوال را شکست بدهد.

 

 • شرح کوتاه حواشی:

پروموی  جدید دبلیو دبلیو ای زده میشه و وارد شو این هفته ان اکس تی می شویم و گزارشگران به ما خوش امد می گویند . در اول شو طبق معمول پروها وارد می شوند و سپس روکی های ان اکس تی در اوایل شو روکی ها در مورد چلنج های امشب خود صحبت می کنند و هر کدام خود را بهترین می داند و سپس بازی های امشب تثبیت می شود . در مسابقه اول این هفته رایدر باید در برابر پرسی واتسون قرار می گرفت در اوایل این مسابقه رایدر بهتر کار می کرد و حتی یک بار هم سابمیشن کرد ولی پرسی واتسون کم کمک بازی را در دست گرفت و بر بازی مسلط شد و در اخر هم با اجرای فینیشر خود حریف خود را پین فال کرد. در  مسابقه بعدی مایکل باید در برابر کتنوود تازه وارد که اولین بازی خود را تجربه می کرد قرار می گرفت در این بازی در اوایل بازی کتنوود بهتر از مایک کار کرد و نشان دادکه توانایی بهترین شدن را دارد اما در پایان این بازی این مایک بود که با اجرای فینیشر خود توانست او را پین فال کند. در بازی سوم هسکی هریس باید در برابر کاوال قرار می گرفت موزیک ورودی هر دو استار زده میشه و وارد رینگ می شوند و کاوال مورد تشویق شدید تماشاگران قرار میگیرد در این بازی در اوایل هر دو حریف خیلی روی یک دیگر فشار می اورند و این هم از زیبایی بازی می کاهد ولی کم کم کاوال از تکنیک خود استفاده کرد و به بازی جذابیت داد اما هسکی با قدرت بدنی بالای خود بازی را در دست گرفته بود و در پایان هم با اجرای فینیشر خود حریف خود را پین فال کرد. در مین ایونت پایانی این هفته روکی ها در مورد امشب صحبت می کنند و بهترین های این هفته انتخاب می شوند که در صدر آن ها مایکل سپس کاوال و بعد هم الکس ریلی بود که موجب اعتراض دیگر روکی ها شد و باعث درگیری آن ها با یک دیگر شد . و شو ان اکس تی این هفته همین جا به پایان میرسه.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1389 توسط MILAD

 • نتایج مسابقات :
 1. کودی ردرز و هسکی هریس توانستند ام وی پی و پرسی واتسون را شکست بدهند.
 2. الکس ریلی توانست کانون را شکست بدهد.

    

 • شرح کوتاه حواشی:

اینترانس دبلیو دبلیو ای زده میشه و وارد شو این هفته ان اکس تی می شویم گزارشگران به ما خوش آمد می گویند و پرو ها تک تک وارد می شوند و همچنین وارد شدن کوفی باعث تشویق شدید تماشاگران شد. در بازی اول این هفته کودی ردرز و هسکی هریس در قالب یک تیم باید به مصاف ام وی پی و پرسی واتسون می رفتند . در اوایل این بازی ام وی پی بر بازی مسلط بود ولی کم کم هسکی هریس بازی را در دست گرفت در کل شاهد بازی با کیفیتی بودیم در پایان این تیم کودی ردرز و هریس بود که موفق شدند. در بازی دوم این هفته ان اکس تی الکس ریلی باید به مصاف کانون می رفت . در این بازی از اول بازی ریلی بر بازی مسلط بود در پایان هم با اجرای فینیشر خود توانست حریف خود را پین فال کند. در پایان این بازی د میز وارد می شود و سیتینگ دان رو بر روی کانون اجرا می کند. در مین ایونت پایانی این هفته مسابقه ای ترتیب داده شده بود که باید روکی ها از مانع می گذشتند که در پایان بهترین های این هفته اعلام شدند.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1389 توسط MILAD

cenathegame.net

 • رویدادهای انجام شده
 1. مارك هنری و لاكی كنن در برابر د میز و الكس رایلی
 2. د شوتایم شو (پرسی واتسن)
 3. 20 من اوور تاپ روپ بتل رویال

   

 • شرح حواشی :

شوء رو مت استرایکر با حضور نکسز شروع میکنه و اونها در مورد پیروزی در مقابل سینا صحبت میکنند و همچنین در مورد روکی های که برت میگه اگر کوچکترین حرکتی رو انجام بدند ما هم از خودمون خشونت نشان خواهیم داد . در مین اونت اعضای نکسوز در حالی که کوفی و کدی در رینگ بودند به اونها حمله میکنند و اونها رو به شدت میزنند و به این ترتیب ان ایکس تی این هفته به پایان میرسه .

    .    چند عکس از مسابقات

    
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 تیر 1389 توسط MILAD

cenathegame.net

 • نتایج مسابقات :
 1. مایکل  توانست پرسی واتسون را شکست بدهد. 
 2. دمیز به کمک یکی از روکی ها توانست کاوال را شکست بدهد.
 3. کودی ردرز و هسکی توانستند مارک هنری و لوکی کانون را شکست بدهند.
 • شرح کوتاه حواشی:

در اول شو این هفته ان اکس تی روکی ها وارد می شوند و هر کدام در مورد چلنج هایی که تا امشب داشته اند صحبت می کنند و بازی های امشب نیز تثبیت می شود در بازی اول واتسون به مصاف مایکل رفت که توانست او را پین فال کند و ام وی پی نیز از نزدیک ناظر بر ماجرا بود . در بازی دوم دمیز در برابر پرو خود قرار گرفت و سرانجام هم با دخالت یکی از روکی ها توانست او را پین فال کند بازی کودی ردرز و هسکی هم توانستند مارک هنری و کانون را شکست بدهند و شو ان اکس تی هم این جا به پایان می رسه .
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1389 توسط MILAD

 • نتایج مسابقات :
 1. ام وی پی توانست هاسکی هریس را شکست دهد.
 2. کاوال ،لوکی کانون و مایکل مکگیللکاتی توانستند الکس ریلی ، الی کاتنوود و تیتون اونیل را شکست دهند
 • شرح کوتاه حواشی:

ان اکس تی این هفته بیشتر با مسابقاتی به غیر از کشتی ،بین روکی های قسمت دوم انجام گرفت.در آغاز اشلی والنس شو را آغاز میکنه و اولین رقابت رو لاکی کانون شروع میکنه.نتایج رقابت ها رو شما میتوانید در زیر مشاهده بفرمائید:

 1. لاکی کانون توانست با دوازده ثانیه و 7 صدم ثانیه به کار خود پایان دهد.
 2. پری واتسون توانست با سیزده ثانیه به کار خود پایان دهد.
 3. الی کاتنوود نیز توانست با سیزده ثانیه و 3 صدم ثانیه به کار خود پایان دهد.
 4. الکس ریکی توانست با سیزده ثانیه و 8 صدم ثانیه به کار خود پایان دهد.
 5. کاوال ،هاسکی هریس و تیتون اونیل نیز نتوانستند رقابت را انجام دهند و برخی از آنها نیز انصراف دادند.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389 توسط MILAD

cenathegame.net

http://aks98.com/images/332o3kaq8fr9tmyyg9.jpg

 • نتایج مسابقات:
 1. د میز و الکس ریلی توانستند ام وی پی و پرسی واتسون را شکست دهند.
 2. مایکل مکگیللیکاتی ((همراه با کوفی کینگستن)) تواست تایتوس اونیل همراه با ((زک رایدر)) را شکست دهد.
 3. الی کاتن وود ((همراه با جان موررسن)) توانست کاوال ((همراه با لیکوول)) را شکست دهد.
 4. کودی رودس ((همراه با هاسکی هرریس )) توانست لاکی کاننون ((همراه با مارک هنری )) را شکست دهد.
 • شرح کوتاه حواشی :

اشلی برینگس شو رو آغاز میکنه و انتخابات هفته بعد  و نظر سنجی دبلیو دبلیو ای یونیورس ((WWE PRO)) را درباره روکی های قسمت دوم ، خاطرنشان میکنه.

ویدئو پکیجی درباره ی تایتوس اونیل به نمایش در میاد که شامل خاطرات او ، زندگینامه اش و صحبت های او است.

در پایان شو ، مت استرایکر به داخل رینگ میاد و نظر سنجی هفته ی بعد رو خاطر نشان میکنه ،سپس همه ی روکی ها رو برای صحبت کردن فرا می خونه و به آنها  میگه شما روکی ها فقط 45 ثانیه وقت دارند تا به هدفتان برسیدو از خودتان دفاع کنید.

پس از صحبت کردن هر یک از روکی ها ((که به نظر من بیش از حرف های بیهوده چیزی نبود ،چون اکثرا در باره ی گذشته ی خودشان صحبت می کردند)) و دفاع کردن از خودشان  شوی این هفته که از کیفیت پایینی برخوردار بود به پایان میرسه.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 تیر 1389 توسط MILAD

 • نتایج مسابقات :
 1. الکس ریلی ، کاوال را شکست داد .
 2. مایکل مکگیلیکیوتی و کوفی کینکستون توانستند مارک هنری و کنون را شکست دهند .
 • شرح کوتاه حواشی :

در آغاز شوء مت استرایکر در وسط رینگ حاضر هست ، مت میگه : پرسشهایی از چگونگی انجام مسابقات در فصل دوم برای شماها بوجود می آید که من الان از روکی ها میخوام که به رینگ بیایند . ام وی پی میگه که روکی ها برای بدست آوردن امتیار تلاش زیادی میکنند و باید اول این رو یاد بگیرند که نباید به راحتی امتیازی رو از دست بدهند چون خیلی از افراد به این سرنوشت در فصل اول دچار شدند . مت میگه نظرسنجی روکی ها باید دو هفته باشد و حذف روکی ها 5 هفته .
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1389 توسط MILAD

cenathegame.net

فصل دوم رقابتهای دبلیو دبلیو ای ان اكس تی را از اس تی پیت تایمز فروم واقع در تمپا بی، فلوریدا آغاز می‌كنیم. یك شب بعد از اینكه روكی‌های فصل اول با حمله به ماندی نایت راء همه كس و همه چیز كه در دسترسشان بود نابود كردند فصل دوم این رقابتها با حضور هشت روكی جدید آغاز میشه كه نام آنها عبارتست از:

 1. هاسكی هریس (كودی رودز)
 2. ایلای كاتن وود (جان موریسن)
 3. پرسی واتسن (ام وی پی)
 4. تایتوس اونیل (زك رایدر)
 5. كوال (میشل مك كول و لیلا)
 6. لاكی كنون (مارك هنری)
 7. مایك مك جیلی كاتی (كوفی كینگستن)
 8. الكس رایلی (د میز)

این هشت نفر نه تنها تحت تاثیر پروهای خود خواند بود بلكه 50% از وضعیت آنها به طرفداران مربوط هست و طرفداران رای خواهند داد كه چه كسی باقی بمونه و چه كسی اینجا رو ترك كنه و حذف شه.

» دریافت عكس‌های این هفته | حجم فایل: 5,39 مگابایت |تعداد:  72 قطعه | لینك دانلود (لینك مستقیم)

 

 • نتایج كوتاه
 1. جان موریسن و ایلای كاتن وود مقابل زك رایدر و تایتوس اونیل پیروز شدند كه موریسن با زدن استار شیپ پین موفق به پینفال اونیل شد.
 2. ام وی پی و پرسی واتسن مقابل كودی رودز و هاسكی هریس به پیروزی رسیدند كه واتسن با زدن شوتایم دی‌دی‌تی هریس را پین كرد.

 

- معرفی دبلیو دبلیو ای پرو و ان اكس تی روكی‌ها

در حالیكه هنوز همه تحت تاثیر حمله شب گذشته روكی های فصل اول بودند، فصل دوم رو با حضور مت استرایكر آغاز می‌كنیم و اعلام میكنه كه فصل دوم نیز همان روند فصل قبل را خواهد داشت. د میز كه در فصل اول نیز پروی دنیل برایان بود وارد میشه و روكی فصل دوم خودش الكس رایلی رو معرفی میكنه و به همراه او به داخل رینگ میرن. سپس جان موریسن روكی 7,1 فوتی و غول پیكر خودش ایلای كاتن وود رو معرفی میكنه و بلافاصله سوپراستار نسل دومی روكی نسل سومی خودش هاسكی هریس رو معرفی میكنه. نوبت به قهرمانان مشترك زنان میشل مك كول و لیلا میرسه تا به معرفی سوپراستار معروف دنیای ایندپندنت كوا بپردازند. "د وُرلد استرانگست من" مارك هنری هم روكی خودش لاكی كنون رو معرفی میكنه. كوفی كینگستن نیز روكی نسل سومی مایك مك جیلی كاتی رو معرفی مكنه. ام وی پی به معرفی پرسی واتسن می‌پردازه و در پایان هم زك رایدر روكی خودش و فوتبالیست سابق تایتوس اونیل رو به همگان معرفی میكنه. تمامی روكی‌ها به همراه پروهای خودشون داخل رینگ قرار می‌گیرند و مت استرایكر اعلام میكنه كه پروها تنها 50% حق رای خواهند داشت و 50% باقی متعلق به طرفداران هست تا با مراجعه به WWE.com به سود یا ضرر یك روكی نظر بدن. استرایكر اعلام میكنه كه فصل دوم تنها به مدت 12 هفته به طول خواهد انجامید و طرفداران و پروها از هفته سوم به بعد حق رای دادن خواهند داشت و از هفته ششم حذف روكی‌ها آغاز خواهد شد.

1. جان موریسن و ایلای كاتن وود در برابر زك رایدر و تایتوس اونیل

در اولین مسابقه از فصل دوم كاتن وود غول پیكر به همراه پروی خود جان موریسن در برابر تایتوس اونیل و زك رایدر قرار گرفتند. در پایان موریسن با اجرای استارشیپ پین اونیل را پین كرد و خودش و روكی‌اش را به اولین برد رساند. بعد از مسابقه میز اعلام كرد كه من تحت تاثیر قرار نگرفتم و تو شكست خواهی خورد. با این برد ركورد كاتن وود به 0-1 و ركورد اونیل به 1-0 تغییر پیدا كرد.

2. ام وی پی و پرسی واتسن در برابر كودی رودز و هاسكی هریس

تلاش روكی ها برای جلب نظر پروها و طرفداران دبلیو دبلیو ای ادامه داره و اینبار "شوء تایم" پرسی واتسن به همراه پروی خود ام وی پی در برابر هاسكی هریس نسل سومی و پرو اش كودی رودز قرار گرفتند. در پایان واتسن با اجرای شوء تایم دی‌دی‌تی موفق به پین هاسكی هریس شد و اولین پیروزی خودش و اولین شكست حریفش را رقم زد.

- نگاهی به حمله ان اكس تی روكی‌های فصل اول به راء

در حالیكه تمامی پروها و روكی‌ها داخل رینگ حضور دارند مت استرایكر ما رو دعوت میكنه تا ویدئوی مربوط به حمله شب گذشته روكی‌های فصل اول به راء رو تماشا كنیم جاییكه اونها حتی به گزارشگران و كاركنان كنار رینگ نیز حمله كردند و موجب شدند تا قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا با برانكارد به بیرون از ورزشگاه منتقل بشه. مت استرایكر نظر كوال رو در مورد این حمله پرسید و كوال در پاسخ گفت كه این حمله از سوی اونها باور نكردنی بود و درست مثل یك اتمام حجت با دبلیو دبلیو ای بود. لاكی كنون این حمله رو بزدلانه دانست و هاسكی هریس هم اعلام كرد كه برای او فرقی نمیكنه چرا كه فقط میخواد برنده ان اكس تی باشه. استرایكر سپس نظر الكس رایلی رو جویا میشه اما رایلی عطسه میكنه و میگه من نسبت به استرایكر آرژی دارم. پرسی واتسن این حمله رو مناس نمیدونه و میگه یك مرد فقط باید تن به تن مبارزه كنه. ایلای كاتن وود میگه سینا سزاوار همه این بلاها بوده و اونیل هم از روكی‌های فصل اول میخواد تا وارد بشن و با اونها مبارزه كنند. استرایكر اعلام میكنه كه در لاكر روم دبلیو دبلیو ای نگرانی زیادی به وجود اومده و بعد میگه صرف نظر از همه اینها یك خوشامد گویی مخصوص به روكی‌ها میگم و با این جمله میشل مك كول و لیلا به روكی خود كوال سیلی می‌زنند و بعد تمامی پروها با یكدیگر تیم شده و به روكی‌های خودشون حمله می‌كنند و در پایان مارك هنری به تایتوس اونیل ورلد استرانگست اسلم میزنه و پروها این پیغام مهم رو به روكی‌های خودشون میدن كه هرگز اشتباه روكی‌های فصل اول رو تكرار نكنند.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 خرداد 1389 توسط MILAD

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic