کشتی کج را با ما تجربه کنید

 •    نتایج مسابقات :
 1.  بازی بین ادج و وید برت با دخالت گروه نکسز نا تمام ماند.
 2. تامینا و الیشا فاکس و جیلیان توانستند ایو تورس گیل کیم و ناتالیا را شکست بدهند.
 3. شیموس توانست گلداست را شکست بدهد.
 4. جان سینا توانست کریس جریکو را شکست بدهد.
 5. گریت کالی توانست تد دیبیاسی را شکست بدهد.
 6. رندی ارتون توانست د میز را شکست بدهد.

 • شرح کوتاه حواشی:

پروموی دبلو دبلو ای زده میشه و وارد شو این هفته راء می شویم گزارشگران به ما خوش امد می گویند و ما رو به دیدن شو این هفته دعوت می کنند . در اول شو ادج وارد می شود و در مورد تیم راء صحبت می کند و ارتروث هم وارد می شود و در این باره با ادج بحث می کند ایمیلی از سوی جنرال منیجر راء برت هارت میاد که بازی بین ادج و وید برت تثبیت می شود. موزیک ورودی وید برت زده می شود و وارد می شود و اولین بازی این هفته اغاز می شود. در اوایل بازی وید برت بر بازی مسلط بود اما ادج خیلی زود بازی رو در دست گرفت و حتی یک اسپیر رو هم بر روی وید برت اجرا کرد ولی در پایان گروه نکسز وارد می شوند و ادج از قسمت تماشاگران فرار می کند. در بازی بعدی این هفته تامینا و الیشا فاکس و جیلیان توانستند ایو تورس و گیل کیم و ناتالیا را شکست بدهند. در مسابقه سوم این هفته شیموس باید در برابر گلداست قرار می گرفت . مزیک وردی هر دو استار زده میشه و وارد می شوند و بازی اغاز می شود در این بازی در اوایلا آن گلداست به راحتی بازی رو در دست گرفته بود اما شیموس با استفاده از قدرت بدنی بالای خود دوباره مومنتون رو در دست گرفت و در پایان هم با اجرای فینیشر خود گلداست را پین فال کرد . در بازی بعدی این هفته که خیلی هم زیبا بود سینا باید در برابر کریس جریکو قرار می گرفت . در این بازی در اوایل آن جریکو عالی ظاهر شد و چند سوبلکس زیبا را بر روی سینا اجرا کرد و بعد هم برای سابمیشن خود اقدام کرد اما سینا با استفاده از تشویق شدید تماشاگران بازی رو دوباره در دست گرفت و بر بازی مسلط شد و یک بار هم برای اف یو اقدام کرد اما جریکو با تیکه بر طناب رینگ به او اجازه نداد ولی در پایان این جان سینا بود که توانست حریفش را شکست بدهد. به کامرشال میریم و بعد از اتمام آن موزیک ورودی کالی زده می شود و مجری ها اعلام می کنند که کالی امشب باید در برابر تد دیبیاسی قرار بگیرد . تد وارد می شود و بازی اغاز می شود کالی از همان اول بازی مومنتون در دستش بود و تد دیبیاسی نمی توانست کاری پیش ببرد در پایان بازی گروه نکسز دور رینگ را احاطه می کنند ولی کالی به آن ها اهمیتی نمی دهد و همچنان عالی بازی می کند و در پایان هم موفق می شود تد را شکست بدهد. در مین ایونت این هفته راء رندی ارتون باید در برابر د میز قرار می گرفت . موزیک وردی هر دو استار زده میشه و وارد رینگ می شوند و بازی اغاز می شود . رندی از همان اول بازی با انگیزه بالا ظاهر می شود و بازی را در دست می گیرد رندی به خاطر اینکه چند هفته است jober شده است خیلی دوست دارد این بازی را ببرد . در شروع بازی رندی خیلی سریع یک کلودزلاین به د میز می زند و بازی را در دست میگیرد د میز در این بازی فقط در چند لحظه خوب کار کرد و زیاد نتوانست خوب ظاهر بشود در پایان هم رندی با اجرای ار کی او توانست او را پین فال کند . و شو با کیفیت این هفته راءهمین جا به پایان می رسد.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1389 توسط MILAD

 •    نتایج مسابقات :
 1.  رندی ارتون توانست جی یوس را شکست بدهد.
 2. بازی بین گریت کالی و ادج با دخالت گروه نکسز  نا تمام ماند.
 3. گروه نکسز توانستند در یک المنیشن مچ تیم جری لاور و دیوید هارت و تایسون کید و مارک هنری و گلداست یوشی تاتسو و ایون بورن را شکست بدهند.
 4. آلیشا فاکس توانست نیکی بلا راشکست بدهد.
 5. دمیز و شیموس توانستند سینا و کریس جریکو را شکست بدهند.
 • شرح کوتاه حواشی :

اینترانس دبلیو دبلیو ای زده میشه و وارد شو این هفته راء می شویم گزارشگران به ما خوش آمد می گویند . موزیک ورودی کریس جریکو زده میشه و وارد رینگ میشه و میکروفون رو در دست میگیره و شروع به انتقاد از سینا میکنه . موزیک ورودی سینا زده میشه و جواب انتقاد های جریکو رو میده و ایمیلی از جنرال منیجر رائ زده میشه و مین ایون امشب رو مشخص می کنه . در بازی اول این هفته راء رندی ارتون باید در برابر جی یوس قرار می گرفت موزیک ورودی هر دو استار زده میشه و وارد می شوند در این بازی بیشتر رندی بر بازی مسلط بود ولی در چند صحنه جی یوس خوب کار کرد و توانست حتی رندی را سابمیشن کند اما باز هم رندی با استفاده از مهارت و تجربه خود بازی را در دست گرفت و سرانجام با اجرای ار کی او حریف خود را پین فال کرد . بعد از پایان بازی اعضای تیم یوس وارد می شوند و به رندی حمله می کنند اما شیموس وارد میشه و آن ها رو از رینگ بیرون میکنه که رندی از فرصت استفاده میکنه و ار کی او رو بر روی شیموس اجرا میکنه بعد از این اتفاق دمیز سریع وارد میشه و می خوامد کیف مانی این د بنک رو کش کنه که رندی با زیرکی ار کی او رو بر روی اون اجرا میکنه. بعد از اجرای کامرشال در بازی دوم ادج باید در برابر گریت کالی قرار می گرفت موزیک ورودی هر دو استار زده میشه و وارد رینگ می شوند در این بازی هم از اول بازی کالی بر بازی مسلط بود در پایان وقتی کالی برای فینیشر خود اقدام کرده بود گروه نکسز وارد می شوند و کالی را احاطه می کنند ولی کالی با زیرکی از رینگ فرار می کند. در بازی سوم که یک بازی زیبا بود تیم نکسز باید در برابر جری لاور و اعضای تیم آن قرار می گرفت در این بازی تنها چیزی که خیلی به چشم می خورد ورود هال اف فیم جری لاور بود در این بازی در اکثر مواقع تیم جری لاور بر بازی مسلط بود و تنها در مواقعی کوتاه تیم نکسز بر بازی مسلط بود ولی در پایان این تیم نکسز بود که موفق شد . بعد از پایان بازی گروه نکسز ایون بورن را احاطه کردند و او را مورد حمله قرار دادند . در بازی چهارم الیشا فاکس موفق به شکست بری بلا شد . بعد از کامرشال بر می گردیم به بازی تد دیبیاسی در برابر جان مورسن در این بازی در اوایل بازی تد دیبیاسی بهتر کار می کرد و یک بار هم سابمیشن کرد مورسن را ولی مورسن بدل کرد و بازی را در دست گرفت و یک دراپ نیز بر روی دیبیاسی اجرا کرد ولی در پایان بازی این تد دیبیاسی بود که موفق به شکست مورسن شد. در مین ایونت پایانی این هفته راء تیم سینا و جریکو باید در برابر تیم شیموس و دمیز قرار بگیرند در این بازی تیم سینا در اوایل بازی بهتر کار کرد اما رفته رفته تسلط بر بازی را از دست داد و شیموس بهتر کار کرد در کل بازی بسیار زیبایی رو شاهد بودیم و در پایان این بازی تیم شیموس موفق به شکست تیم سینا شد در پایان بازی سینا و جریکو درگیری لفظی پیدا می کنند و جریکو سینا رو سابمیشن می کنه ولی سینا بدل میکنه و سابمیشن رو به اس تی اف تبدیل میکنه و کالی وارد میشه کالی قصد حمله به سینا رو داره که ادج سریع وارد میشه و یک اسپیر رو بر روی کالی اجرا میکنه و جان مورسن نیز وارد میشه همچنین ارتروث به همراه آن ارتروث از اونا در خواست میکنه که درگیری خود را پایان دهند و شو با کیفیت این هفته راء همین جا به پایان میرسه.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1389 توسط MILAD

 •    نتایج مسابقات:
 1.  بازی تریپل تریت مچ بین ادج و رندی و جریکو با پیروزی رندی همراه بود. (وان نامبر کانتر مچ)
 2. ایو تورس توانست ماریس را شکست بدهد.
 3. شیموس توانست ایون بورن را شکست بدهد.
 4. سنتینو مارلا و کازلو موفق به شکست زاک رایدر و ویلیام ریگال شدند.
 5. وید برت توانست مارک هنری را شکست بدهد.

 

 • شرح کوتاه حواشی:

اینترانس دبلیو دبلیو ای زده میشه و وارد شو این هفته راء می شویم گزارشگران به ما خوش امد میگن و صحنه هایی از بازی دیشب پخش میشه . در اول شو مسابقه تریپل تریت مچ بین رندی و ادج جریکو از سوی برت هارت تثبیت شد در این مسابقه رندی با مهارت خاص خودش با اجرای ار کی او هم بر روی جریکو و هم بر روی ادج موفق شد با پین فال کردن ادج برنده مسابقه شود. بعد از پایان بازی ادج و جریکو درگیری لفظی پیدا کردند و روکی ها هم وارد رینگ می شوند و به ادج حمله می کنند. بازی بین دیواس ها ایو تورس توانست ماریس را شکست بدهد البته در پایان بازی شاهد درگیری جان موریسن و تد دیبیاسی بودیم. موزیک ورودی شیموس زده میشه و میکروفن رو میگیره و در مورد دیشب و پیروزی خودش صحبت می کنه د میز وارد میشه و میگه که امشب من این کمربند رو از تو پس میگیرم ایمیلی از سوی جنرال منیجر راء زده میشه و بازی شیموس و ایون بورن تثبیت میشه . در این بازی در اوایل بازی شیموس بر بازی مسلط بود ولی کم کم ایون بورن بازی را با تکنیک خود در دست گرفت اما در پایان بازی شیموس بود که موفق شد او را شکست بدهد در پایان بازی د میز به او حمله کرد و سیتینگ دان رو بر روی او اجرا کرد مام ارتروث وارد شد و با او درگیر شد و دمیز سریع با کیف مانی این د بنک خارج شد. در بازی بعدی این هفته در قالب یک مسابقه تگ تیم اکشن سنتینو مارلاو کازلو توانستند ریگال و رایدر را شکست بدهند.  در بازی بعدی مارک هنری باید در برابر وید برت قرار می گرفت که وید برت با اجرای فینیشر خود مارک هنری را شکست داد که موجب تعجب تماشاگران شد. در مین ایونت پایانی این شو روکی ها وارد می شوند و در مورد اتفاقات این چند هفته خود صحبت می کنند که جان سینا وارد میشه و همه روکی ها رو به باد انتقاد میگیره و از رینگ خارج میشه در هنگام خروج ادج هم به کمک سینا میاد هم چنین کالی و موریسن و چیزی که تماشاگران را به وجد اورد حضور برت هارت بود تیم راء وارد رینگ می شوند و روکی های ان اکس تی از قسمت تماشاگران خارج فرار می کنند.
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1389 توسط MILAD

 • نتایج مسابقات :
 1. نان تایتل : آلیشا فاکس ، گیل کیم را با اجرای فاکس کیک پین کرد .
 2. 6 پرسون میکس تگ : د یوسز و تامینا توانستند د هارت داینستی و ناتالیا را با اجرای سوپرفلای اسپلش شکست دهند .
 3. اج به همرا کریس جریکو ، رندی اورتن را با اج کوشن شکست داد .
 4. نان تایتل : مسابقه د میز و مارک هنری بی نتیجه به پایان رسید .
 5. 8 من بریدی بانچ تگ مچ : سنتینو مارلا ، ویلدمیر کازلاو ، گلداست و گریت کالی به همراه فلورنس هندرسون توانستند  ویلیام رگیال ، زک رایدر ، پریمو و دوینک د کلون را شکست دهند .
 6. 6 آن 1 هندیکپ مچ : تگ مچ رولز : نو اینترفرنس : د نکسوز تواسنتند جان سینا را با اجرای 450 اسپلش توسط جاستین گابریل شکست دهند .
 • شرح حواشی :

894 مین راء در حالی که 6 روز به پی پی وی مانی این د بنک باقی مونده برگزار شد . پی پی وی مانی این د بنک که قرار هست جان سینا به مصاف قهرمان دابلیو دابلیو ای چمپین شیمس در استیل کیج برود . از یکطرف جنرال منیجر راء جان سینا ر امشب به یک مسابقه هندیکپ در مقابل نکسوز دعوت کرد . همچنین رندی اورتن به مصاف اج در یک مسابقه وان آن وان رفت . در جریان مسابقه میز و مارک هنری میز در تلاش بود تا چند پانچ بزنه که هنری بلوک میکرد و با هدبات جواب میداد . هنری یک آیریش ویپ و چند دراپ روی میز اجرا کرد . هنری میز رو به اپرون فرستاد و با سطل زباله هنری رو زد و مسابقه بی نتیجه به پایان رسید . در مین اونت پس از بازی جان سینا به برت چندین مشت زد . با صندلی اسلتر رو زد . شیمس دوان داون با صندلی به رینگ اومد و به نکسوز حمله کرد و در رینگ هر دو ( سینا و شیمس ) با یک صندلی باقی ماندند و رینگ رو ترک کردند .
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1389 توسط MILAD

 •  نتایج مسابقات:
 1.  تد دیبیاسی  توانست  جان موریسن را شکست بدهد.
 2. گریت کالی و ویلیام ریگال توانستند سنتینو و کازلو را شکست بدهند.
 3. رندی ارتون و ایون بورن توانستند ادج وکریس جریکو را شکست بدهند.
 4. آلیشا فاکس توانست ایو تورس را شکست بدهد.(دیواس چمپین)
 • شرح کوتاه حواشی:
شو این هفته را با ورود ان اکس تی روکی ها اغاز می کنیم  و آن ها از حملات چندین هفته خود صحبت می کنند و استار های برند راء و کسانی که بازی آن ها در مانی این د بنک تثبیت شده  است وارد می شوند و به روکی ها حمله می کنند و روکی ها از رینگ فرار می کنند و حالا درگیری خودی بین برند راء اغاز میشه و ایمیلی از جنرال منیجر راء زده میشه و بازی های امشب رو تثبیت می کنه . در مسابقه اول این هفته تد دیبیاسی توانست جان مورسن را با اجرای فینیشر خود شکست داد در مسابقه بعدی تگ تیم مچ ریگال و کالی توانستند تیم سنتینو و کازلو را شکست بدهند . درگیری بعدی بین د میز و ارتروث بود و دمیز با حمله به ارتروث او را مصدوم کرد.
در یک بازی دیواس چمپین الیشا فاکس توانست از کمربند خود دفاع کند.
مسابقه بعدی بین تیم رندی و ایون بورن و تیم ادج و کریس جریکو باید برگزار می شد قبل از این بازی ادج وارد میشه و میگه که تیم من قطعا در مانی این د بنک برنده خواهد بود که این جا موزیک ورودی جریکو زده میشه و جریکو از ادج خواستار جدایی و چلنج با ایون بورن هستش که ادج ضربه ای رو به اون می زنه و جریکو سابمیشن خودش رو روی ادج اجرا می کنه و ایون بورن و رندی ارتون وارد میشن و مسابقه اغاز میشه در پایان این بازی ایون بورن با اجرای ایر بایر بر روی جریکو توانست او را پین فال بکند در مین ایونت پایانی راء سینا وارد میشه و با یکی از روکی ها توافق می کنه که دیگه به اون حمله نکنند اما یک دفعه تبدیل به درگیری میشه و روکی  های دوباره به سینا حمله می کنن اما این دفعه هم استار های راء وارد می شوند و به کمک سینا میاند و دوباره روکی ها فرار می کنند و سینا هم در اخر با اجرای اس تی اف بر روی یکی از روکی ها اورا به شدت مصدوم میکنه . و شو راء همین جا به پایان میرسه.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1389 توسط MILAD

 • نتایج مسابقات :
 1. ویلدیمیر کزلاو موفق به شکست سنتینو مارلا شد .
 2. شیمس ، مارک هنری را با پمپ کیک پین کرد .
 3. آلیشا فاکس و ماریس ، ایو تورس و گیل کیم را شکست دادند .
 4. رندی اورتن ، آرتروث ، ایون بورن و جان موریسن موفق به شکست اج ، کریس جریکو ، تد دیبیاسی و د میز شدند .
 • شرح کوتاه حواشی :

در آغاز شوء قهرمان دابلیو دابلیو ای چمپین شیمس در رینگ حضور پیدا میکنه  و در مورد قهرمانی صحبت میکنه که جان سینا وارد میشه و به شیمس میگه که میخواد کمکش بکنه همچنین در مورد راهکارهای حفظ قهرمانی صحبت میکنه و همچنین مین اونت امشب اعلام میشه . رندی اورتن با اجرا آر کی او به پیروزی رسیدند و بعد از مسابقه زدو خوردی با رندی اورتن و آرتروث دارند و با نردبان بهشون حمله میکنه که رندی اورتن توانست آخر سر به بالای نردبان بره و قابل ذکر هست که پی پی وی بعدی بصورت مانی این د بنک خواهد بود .
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 تیر 1389 توسط MILAD

 

http://aks98.com/images/23opsuc1zm20i9v83e9f.jpg

 • نتایج مسابقات:
 1. کریس جریکو توانست با یک کادبریکر اون بورن را شکست دهد.
 2. مسابقه ناتالیا و تامینا بی نتیجه باقی ماند.
 3. جان مورسن توانست با یک استارشیپ زک رایدر را شکست دهد.
 4. در مسابقه تگ تیم متچ ، گریت کالی و ایو توانستند آلیشا فاکس و پریمو را شکست دهند.
 5. مسابقه دبلیو دبلیو ای چمپین شیپ بین جان سینا و شیمس با داوری ونس مکمن بی نتیجه ماند.

 

 • شرح کوتاه حواشی:

در آغاز وینس مکمن شو را آغاز میکنه و درباره برت هارت و حمله روکی ها به او صحبت میکنه. فیتال فور وی دیشب و مسابقه دبلیو دبلیو ای چمپین شیپ صحبت میکنه.وینس از طریق ایمیل و توسط کول با برت هارت ارتباط برقرار میکنه که شیمس وارد میشه و شروع به صحبت میکنه و میگه:من نیازی به کمک روکی ها برای چمپ شدن نداشتم و خودم می توانستم که به قهرمانی برسم که در همین لحظه سینا وارد میشه .در همین لحظه برت هارت با ایمیل مسابقه ای رو در امشب تعیین میکنه که در آن شیمس باید از کمربند خود در برابر جان سینا دفاع کنه.ضمنا داور مخصوص این مسابقه هم وینس مکمن خواهد بود.

 • بعد از چند مسابقه:

روکی ها وارد می شوند و شروع به صحبت می کنند و درباره کمربند دبلیو دبلیو ای صحبت میکنند.در پایان وید بارت میگه : من هر وقت که بخواهم می توانم کمربند را از شیمس بگیرم و اگر جان سینا همامشب پیروز مسابقه باشد اون رو دوباره مورد حمله قرار می دهم و از هیچ کسی نیز عذر خواهی نمی کنم.

 • پس از چند مسابقه:

رندی اورتن وارد میشه و درباره روکی ها و حمله آنها در دیشب صحبت میکنه.رندی میگه:اگر روکی ها واقعا اهل درگیری هستند بیایند مسابقه بدهند و ببینند که من با یک کیک پانت ،می تونم جمجمشون رو از هم بپاشم.میز وارد میشه و میگه:ببین اورتن ،تو نمیتونی این کار رو انجام بدی.تو توی مسابقات فقط منتظر این هستی که مردم تو رو تشویق کنند ،تو هم دستت رو به زمین بکوبی و آر کی او بزنی.تو حتی نمیتونی کمربند یونایتد استیتس رو از من بگیری،و مطمئن باش که دیگر قهرمان دبلیو دبلیو ای نخواهی بود که اورتن عصبانی میشه و یک دراپ کیک به میز میزنه و برای آر کی او فیگور میگیره که یکدفعه ادج وارد میشه و به رندی اسپیر میرنه.

در مسابقه شیمس و جان سینا هم روکی ها دخالت میکنند و همه رو مورد ضرب و شتم قرار می دهند.روکی ها به وینس حمله می کنند و اسکیپ شفیلد به وینس کلوزلاین میزنه.گابریل به او 450 میزنه.و وید بارت فینیشرش رو به وینس میزنه .اعضای دبلیو دبلیو ای به کمک آنها می آیند و وینس را به بیرون از رینگ منتقل می کنند.در اینجا هم بازی بدون نتیجه باقی میمونه و در همین جا شوی راو این هفته به پایان میرسه.

 

 • خبر جدید :

طبق خبر گزاری ها با اینکه تا دیشب همه با  قطعیت به این نتیجه رسیدند که ترپل اچ در بازگشت خودش در سامر اسلم به مصاف شیمس می رود اما امروز در یکی از سایت های خارجی نوشته بود که به احتمال زیاد تا چند وقت دیگر ، کمربند دبلیو دبلیو ای به روکی های ان اکس تی قسمت اول خواهد رسید و ترپل اچ برای انتقام تمام اعضای دبلیو دبلیو ای به مصاف یکی از روکی ها که قرار است چمپ بشود ،می رود.احتمال این خبر با حمله روکی ها در راو این هفته بالا می رود ، اما باز هم باید منتظر ماند و تا سامر اسلم صبر کرد.

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1389 توسط MILAD

 

 • نتایج مسابقات :
 1. فتل فوروی مچ فور یو اس تایتل : د میز با شکست آرتروث ، جان موریسن ، زک رایدر پیروز مسابقه شد .
 2. ایون بورن با قانون دی کیو کریس جریکو را شکست داد .
 3. گیل کیم و ایو تورس ، ماریس و آلیشا فاکس را شکست دادند .
 4. بیگشو و مارک فیورستین ، تد دیبیاسی و ویرگیل را شکست دادند .
 5. سنتینو مارلا با داوری ویلدیمیر کازلاو ، ویلیام ریگال را شکست دادند .
 6. مسابقه شیمس و اج در مقابل جان سینا و رندی اورتن بدون نتیجه به پایان رسید .
 • شرح کوتاه حواشی :

در آغاز شوء شاهد گفتگو روکی های ان ایکس تی با برت هارت جنرال منیجر راء هستیم و برت از آنها میخواد که بخاطر رفتار بدی که هفته گذشته داشتند عذرخواهی کنند . در مین اونت مسابقه بدون نتیجه به پایان رسید چون دوربین ها از ورشگاه به بک استیج کشیده شدند و روکی ها برت هارت رو بشدت کتک زدند و داخل لیموزین قرار دادند و به ماشین های دیگر کوبیدند و سپس برت رو از ماشین پیاده کردند و در همین حال راء به پایان رسید .

.  دانلود عکس :
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1389 توسط MILAD

اجرای 889 مسابقات ماندی نایت راء را به طور زنده از آمریكن ایر لانز سنتر آرینا واقع در میامی فلوریدا تماشا می‌كنیم كه به صورت مخصوص و سه ساعته انجام میشه و طرفداران می‌توانند با نظرات خود مسابقات را رقم بزنند. بردلی كوپیر، شارلوت كاپلی و كوئینتن "رمپیج" جكسن گست هوست‌های این هفته از طولانی ترین شوی سرگرمی تاریخ هستند.

» دریافت عكس‌های این هفته | حجم فایل: 16,78 مگابایت |تعداد:  227 قطعه | لینك دانلود (لینك مستقیم)

 

 • نتایج مفصل
 1. بادی اسلم چلنجك بیگ شو مقابل كریس جریكو پیروز شد.
 2. نان تایتل مچ: د هارت داینستی مقابل د گریت كالی و هورنسواگل پیروز شدند كه كید موفق به پین كردن واگل شد.
 3. در رقابت دنس آف ولادیمیر كازلاو مقابل سنتینو مارلا پیروز شد.
 4. در مسابقه بتل رویال دیواها مریس پیروز شد كه علاوه بر مریس، ایو تورس، لی-كول، د بلا توئینز، گیل كیم، كلی كلی، جیلیان، روزا مندز، تیفنی و آلیشا فاكس دیگر شركت كندگان این رقابت دیواها بودند.
 5. كین با قانون كَونت آوت مقابل شیمس پیروز شد.
 6. در مسابقه تگ تیم دیگر تیم میز و زك رایدر مقابل جان موریسن و آرتروث پیروز شدند كه میز با زدن اسكال كراشینگ فینالی موریسن را پین كرد.
 7. رندی اورتن با یك دست در برابر اج با یك دست با قانون دی كیو پیروز شد.
 8. مت هاردی با اجرای توئیست آو فیت درو مك اینتایر را برد.
 9. در مین ایونت كه نان تایتل بود قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا در برابر سی ام پانك (به همراه سرنا و گالوز) قرار گرفت كه این مسابقه بعد از دخالت روكی‌های حذف شده بی نتیجه باقی ماند.

 

- آغاز راء با جنرال منیجرها

راء مخصوص و سه ساعته امشب با ورود جنرال منیجرهای دو برند آغاز میشه و ابتدا برت هارت شروع به صحبت میكنه و به همه برای ورود به اولین اپیزود "ویور چویز" راء خوشامد میگه و به بینندگان اعلام میكنه كه با مراجعه به WWE.com می‌توانند در نظرسنجی مسابقات شركت كنند. تئودور لانگ اضافه میكنه كه طرفداران میتونند امشب برای سوپراستاران هر دو برند راء و اسمك‌دان تصمیم گیری كنند چرا كه اسمك‌دانی ها نیز در شوی امشب حضور دارند. برت هارت اعلام میكنه كه هر چهار سوپراستار حاضر در مسابقه دبلیو دبلیو ای چمپینشیپ در فیتل فور وی در راء حاضر خواهند بود و طرفداران می‌توانند حریفان آنها را انتخاب كنند. شاهد حضور رندی اورتن هستیم كه دست راست خود را بسته و دلیل آن مصدومیت واقعی در اوور د لیمیت و وخیمتر شدن آن توسط اج در هفته گذشته بود. اورتن به برت هارت میگه كه برای یك دقیقه انتخا طرفداران را فراموش كن ومن میخوام با اج روبرو بشم. اورتن میگه اگر این مسابقه انجام نشه به بك لستیج میرم و خودم به سراغ اج خواهم رفت. با این صحبت شاهد ورود "ریتد آر سوپراستار" اج هستیم كه با ورودش میگه اگر اورتن به دنبال چنین مسابقه ای هست خیلی بد میشه چرا كه من كاری رو كه اغاز كردم تمام خواهم كرد. تدی لانگ با برت هارت صحبت میكنه و به او پیشنهادی میده و بعد برتهارت علام میكنه كه طرفداران حاضر در آمریك ایرلانز راجب این موضوع تصمیم گیری خواهند كرد كه اورتن و اج در برابر هم قرار بگیرند یا اج با یك دست بسته در برابر اورتن قرار بگیره كه طبیعتا طرفداران گزینه آخر را انتخاب كردند كه اج با بستن دست راست خودش در برابر اورتنی قرار بگیره كه یك دستش مصدوم هست.

1. كریس جریكو در برابر بیگ شو

جنرال منیجر اسمك‌دان تدی لانگ اعلام میكنه كه در مسابقه اول امشب جریكو در برابر بیگ شو قرار خواهد گرفت و طرفداران مشخص خواهند كرد كه اونها چه نوع مسابقه‌ای رو برگزار كنند و گزینه ها عبارت بودند از:

 • اوور د تاپ روپ چلنج
 • سابمیشن مچ
 • بادی اسلم چلنج

نتیجه نظرسنجی نشان داد كه با كسب 48% نظرات كریس جریكو باید در یك بادی اسلم چلنج در برابر بیگ شو قرار بگیره و تنها راه پیروزی در این رابت بادی اسلم كردن حریف هست. بدون هیچ غافلگیری مطمئنا جریكو حتی توانایی تكان دادن بیگ شو را نیز نداشت چه برسد به بادی اسلم كردن او و بیگ شو به راحتی با اسلم كردن جریكو پیروز شد اما طرفداران رو از دو گزینه دیگر محروم نگذاشت و با اجرای كامل كلاچ جریكو رو مجبور به تپ آوت كرد و سپس او رو از روی طنابها به بیرون از رینگ انداخت.

2. قهرمانان یونیفاید تگ تیم د هارت داینستی در برابر ؟؟؟

تایسن كید و دیوید هارت اسمیت می‌بایست در برابر حریفانی قرار می‌گرفتند كه تماشاگران انتخاب می‌كردند و این حریفان عبارت بودند از:

 • جی و جیمی یو اس او
 • د دیود باسترز
 • د گریت كالی و هورنسواگل

طرفداران با 54% تیم كالی و هورنسواگل را انتخاب كردند تا در برابر د هارت داینستی قرار بگیرند. در پایان این كید بود كه با جا خالی دادن اسپلش هورنسواگل او رو پین كرد و تیمش را به پیروزی رساند. بعد از مسابقه یو اس او نیز به رینگ آمدند و با هارت داینستی درگیر شدند.

3. سنتینو مارلا در برابر ولادیمیر كازلاو

سنتینو مارلا باید در برابر سوپراستاری قرار بگیره كه قصد داشت با او یك تگ تیم رو تشكیل بده یعنی "د ماسكاو ماولر" ولادیمیر كازلاو و طرفداران انتخاب می‌كردند كه رقابت آنها:

 • استاندارد مچ
 • ارم رسلینگ مچ
 • دنس آف

باشه كه رفداران با 84% آرا انتخاب كردند این رقابت دنس آف باشه. پساز یك استایل رقص منحصر به فرد از سنتینو مارلا، ولادیمیر كازلاو با یك رقص جالب همگان رو شوكه كرد و با رای طرفداران پیروز شد و بعد از مسابقه نیز به سنتینو حمله كرد.

4. مسابقه دیواها

دیوهاهای هر دو برند راء و اسمك‌دان در راء حاضر شده بودند تا با تصمیم طرفداران یكی از رقابتهای زیر را انجام بدن:

 • 6 دیوا تگ مچ
 • دیوا بتل رویال
 • چمپین ورسز چمپین

با نظر 73% بیندگان مقرر شد تا قهرمان دیواز ایو تورس، مریس، د بلا توئنیز، گیل كیم، آلیشا فاكس، كلی كلی، جیلیان، روزا مندز، تیفنی و قهرمانان مشترك زنان تیم لی-كول در یك بتل رویال مچ در برابر هم قرار بگیرند. ابتدا روزا مندز بود كه توسط خواهران بلا حذف شد و بعد لی-كول موفق به حذف تیفنی شدند. میشل مك كول، كلی كلی رو حذف كرد و گیل كیم در هنگام حذف آلیشا فاكس خودش را نیز حذف كرد. میشل مك كول و لیلا با همكاری هم خواهران بلا را با همدیگر حذف كردند و قهرمان دیواز ایو تورس با پرت كردن لیلا به سمت مك كول هر دوی اونها رو حذف كرد. ایو تورس، قهرمان سابق دیواز مریس و جیلیان هال در رینگ باقی ماندند كه مریس و جیلیان با همكاری هم ایو را حذف كردند. جیلیان قصد داشت تا به همراه مریس جشن بگیره و برندگان مشترك این بتل رویال باشند اما مریس این موضوع رو قبول نداشت و با حذف جیلیان به تنهایی پیروز شد.

- در پشت پرده شیمس با "بیگ رد ماشین" كینی مواجه شد كه همچنان به دنبال عامل حمله به برادرش آندرتیكر بود. كین به شیمس گفت كه تو با حمله به آندرتیكر به دنبال دست و پا كردن اسمی برای خودت هستی درست مثل همون كاری كه با تریپل اچ كردی و من دلیلی نمی‌بینم كه تو به آندرتیكر حمله نكرده باشی. شیمس جواب میده كه اگر من این كار رو كرده بودم اجازه می‌دادم تا همه اون صحنه رو ببیند و بعد میگه من به تهمتهای دروغی هیچ بخششی ندارم و كین در جوابش میگه كه من به دورغگوها رحم نخواهم كرد و بعد آرزو میكنه كه خیلی زود همدیگه رو ببینند.

5. شیمس در برابر ؟؟؟

بعد از گفتگوی نه چندان دوستانه با كین "د كلتیك واریور" شیمس به رینگ میاد تا در برابر حریف انتخابی طرفداران قرار بگیره:

 • كین
 • مارك هنری
 • اون بورن

كه 88% طرفداران خواستند تا شیمس رو در برابر "د بیگ رد ماشین" كین ببینند. بعد از دریافت چوكسلم از كین، شیمس با غلت خوردن به بیرون از رینگ میفته و علیرغم ریكاوری از بازگشت به رینگ منصرف میشه و مسابقه با قانون كونت آوت به سود كین به پایان میرسه.

6. قهرمان ایالات متحده آرتروث و ؟؟؟ در برابر د میز و ؟؟؟

در این مسابقه طرفداران باید پارتنر هر كدام از دو فرد بالا رو انتخاب می‌كردند. گزینه‌های تگ شدن با قهرمان ایالات متحده آرتروث عبارت بودند از:

 • "كپتن كریزما" كریستین
 • "د بالین سوپراستار" ام وی پی
 • "د شامان او س..." جان موریسن

و افرادی كه كاندید تگ شدن با میز بودند:

 • "د پلتنوم سوپراستار" دالف زیگلر
 • قهرمان كینگ آو د رینگ 2008 ویلیام ریگال
 • "د لانگ آیلند لاود ماث" زك رایدر

بودند كه در نهایت موریسن با 58% آرا پارتنر آرتروث شد و زك رایدر هم با 45% پارتنر میز. در پایان میز با اجرای اسكال كراشینگ فینالی پارتنر سابق خودش جان موریسن را پین كرد و تیمش را به برد رساند.

7. رندی اورتن در برابر اج

ریمچ اوور د لیمیت بین اج و رندی اورتن انجام میشه اما بر خلاف اون مسابقه هر شركت كننده نمیتونه از یك دست خودش استفاده كنه. اورتن كه با مصدومیت دست مواجه هست و اج هم بنا بر انتخاب تماشاگران باید یك دست خودش رو ببنده و مسابقه بده. مسابقه نسبتا كوتاهی بود و در پایان اج با باز كردن دست خودش به اورتن حمله كرد و مسابقه رو دی كیو كرد. بعد از مسابقه می‌رفت تا اج به اورتن مصدوم اسپیر بزنه اما اورتن با كیك كونتر كرد و بعد با كیك دوم اج رو به بیرون از رینگ انداخت. اورتن به دنبال اج به بیرون از رینگ میره اما اج با صندلی به دست مصدوم او ضربه میزنه و در نهایت هم یك مادیفاید كان چیر به دست آسیب دیده اورتن میزنه.

8. درو مك اینتایر در برابر ؟؟؟

سوپراستار اسمك‌دان "د چوزن وان" درو مك اینتایر در را؟ء این هفته حاضر بود تا به انتخاب طرفداران در برابر حریفی قرار بگیره كه از گزینه‌های زیر انتخاب می‌شد:

 • یوشی تاتسو
 • گلداست
 • حریف نا شناس

در پایان با 86% آراء حریف ناشناس برای رویارویی با مك اینتایر انتخاب شد و این فرد كسی نبود جز مت هاردی معلق شده. مك اینتایر مدعی شد كه هاردی از مسابقات معلق شده و نمیتونه در برابر او قرار بگیره اما تدی لانگ وارد میشه و میگه هاردی در اسمك‌دان وضعیت معلق داره نه در راء بنابراین میتونه این مسابقه رو انجام بده. با آغاز مسابقه هاردی به مك اینتایر حمله ور میشه و او رو به بیرون از رینگ میندازه و بعد داخل رینگ با اجرای توئیست آو فیت موفق به كسب برد میشه. بعد از مسابقه هاردی همچنان به ضرب و شتم حریف ادامه میده اما اینتایر موفق میشه از دست او فرار كنه.

9. قهرمان دبلیو دبلیو ای جان سینا در برابر ؟؟؟

در مین ایونت "د چمپ" جان سینا باید در برابر فرد انتخاب شده از سوی طرفداران قرار می‌گرفت. گزینه‌های رویارویی با قهرمان دبلیو دبلیو ای عبارت بودند از:

 • قهرمان سنگین وزن جك سوئگر
 • "د مستر آو 619" ری میستریو
 • " د استریت اج سیویر" سی ام پانك

كه در نهیت پانك با كسب 45% آراء حریف امشب سینا شد. در اواسط مسابقه برنده سیزن اول ان اكس تی وید بَرت وارد سالن شد و به آرامی به سوی رینگ رفت تا دقایقی دیگر شاهد یكی از تكان دهنده ترین وقایع تاریخ دبلیو دبلیو ای باشیم. بعد از ورود برت و حضور در كنار رینگ شاهد ورود مایكل تریور از روی باریكید و بعد به دنبال او دنیل برایان، درن یانگ، هیث اسلیتر، دیوید اوتانگا، جاستین گبریل و اسكیپ شفیلد بودیم كه همه با عبور از دیواره وارد شده و با حمله به پانك و گالوز، سی ام پانك را به پلكان فلزی كنار رینگ كوبیدند. روكی های سابق سپس در رینگ قهرمان دبلیو دبلیو ای را محاصره كردند و به ضرب و شتم سینا پرداختند. اسكیپ شفیلد با خروج از رینگ بوت محكمی به صورت مت استرایكر گزارشگر اسمك‌دان زد و بعد گبریل و اسلیتر نیز به جری لاور حمله ور شدند. شفیلد سپس میز گزارشگران رو به هم ریخت و درن یانگ هم بعد از خراب كردن باریكید به تیم كیپر دبلیو دبلیو ای حمله كرد و ضرباتی به مارك ییتن وارد كرد. روكی ها سپس به سراغ رینگ انانسر راء جاستین رابرتز رفتند و با پاره كردن لباس رابرتز، دنیل برایان نیز با كراوات به دور گردن او فشار آورد. روكی ها بعد به خراب كردن رینگ ورزشگا پرداختند و دوباره به سراغ جان سینا رفتند. سی ام پانك قصد داشت تا جلوی این خرابكاری ها رو بگیره اما با یك گوشمالی دیگه از سوی هر هشت روكی مواجه شد و به بیرون از رینگ پرتاب شد. این گروه سپس بی امان به سینا حمله كردند و دنیل برایان با فریاد بر سر سینا اعلام كرد كه "د چمپ" هرگز از او بهتر نیست و بعد به روی صورت سینا تف انداخت و كیكی قوی به سر سینا زد. لیدر این گروه وید برت با سرنگون كردن سینا این اجازه رو به جاستین گبریل داد تا 450 اسپلش رو بر روی او اجرا كنه. در حالیكه نفرت در چهره‌ی تمام روكی ها موج می زد آنها ورزشگاه رو ترك كردند تا تیم پزشكی به كمك آسیب دیده‌ها برسند. گزارشگران جری لاور، مت استرایكر و رینگ انانسر جاستین رابرتز چك شدند. تیم پزشكی به سراغ سینا كه در داخل رینگ افتاده بود میرن. اونها با قرار دن آتل به روی گردن سینا و قرار دادن او به روی برانكارد سینا را به بیرون از ورزشگاه انتقال دادند.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 خرداد 1389 توسط MILAD

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic